Program

 

* Přijď Vykupiteli lidský… ( Rorátník český/Czech advent Matin Book, Hymnus/Hymn, 1585) – dvojhlas, zvonec/duo, bell

 * Kriste, jenž si světlo i den všeho světa… ( Rorátník český/Czech advent Matin Book, Hymnus/Hymn, 1585) – dvojhlas, šajtholt/duo

* Dřevo se listem odieva… (Anonym/Annonymous, 14. stol./14th century) – sólo, housle/solo vocal, violin

* Nobis est natus hodie ( Framus) – dvojhlas, šajtholt, tamburína/duo, tamburine

 * Město nové, voslavené… ( Rorátník český/Czech advent Matin Book, Hymnus/Hymn, 1585) – sólo, niněra, zvonec/solo vocal, bell

* Jezu Kriste lítostivý… (Graduál a Antifonář český/Czech Gradual and Antiphonary, Píseň/Song, 1586-1597) – sólo, šajtholt/Solo vocal

* Dcery Sionské, ty jsi Král… ( Graduál a Antifonář český/Czech Gradual and Antiphonary, Píseň/Song, 1586-1597) – dvojhlas, zvonec, šajtholt/duo, bell

 * Narodil se Syn Boží (Rozenplut, 1601) - dvojhlas, niněra (fanfrnoch)/duo

 * Sivá zezuljenko… (Ukrajinská lidová píseň/Ukrainian folk song, nedatovaný rukopis/undated handwright) - sólo, housle/ solo violin

* Huius sit memoria (Tříhlasé moteto/ thre-voice moteto, 15. stol./ 15th century) – dvojhlas, šajtholt/duo

* Husy na vodě („Čí to husičky…“, Fr. Sušil, 1835) – dvojhlas, šajtholt/duo

* Jezu Kriste všemohúcí… ( Graduál a Antifonář český/Czech Gradual and Antiphonary, Píseň/Song, 1586-1597) – dvojhlas, šajtholt/ duo

 * Collaudemus Christum Regem (Anonym/Annonymous, 15.stol.) – dvojhlas, zvonec/duo, bell

 * Kol nidrej (Synagogální zpěv, text z konce 16. stol., aškenázská aramejština. Zpěv kantora v Předvečer Dne smíření, Jon Kipur) - sólo/ solo

 * Prosba („V tej šardickej bažantnici…“, píseň ze Šardic/song from Šardice, Fr. Sušil, 1835) – dvojhlas, housle, tamburína/ duo, violin, tamburina

 * Na odchodnou („Už se já, má milá, pryč odbírám…“; Fr. Sušil, 1835) – dvojhlas, housle/duo, violin

 * Chodila, chodila (E. J. Košetický, rkp. 1690) – dvojhlas, niněra/duo